IV. CLEAN COAL TECHNOLOGIES SUMMIT, 24-25 April, Ankara

slide1
slide2
slide4
slide7
previous arrow
next arrow

Aksa Enerji

Gold Sponsor

Aydın Linyit

Gold Sponsor

Batı Kömür

Gold Sponsor

Çan2 Termik

Gold Sponsor

EÜAŞ

Gold Sponsor

GürYılmaz

Gold Sponsor

İmbat Madencilik

Gold Sponsor

Labris

Gold Sponsor

Vefa Group / Akçadağ Grup

Gold Sponsor

Alagrup

Silver Sponsor

Fernas

Silver Sponsor

Kolin Hidro-Gen

Silver Sponsor

Reynard Global

Silver Sponsor

Sistaş Forge

Silver Sponsor

Yatağan Termik Enerji

Silver Sponsor

Atut

Bronze Sponsor

Bozdağ Kömür

Bronze Sponsor

Demir Export

Bronze Sponsor

DEF

Bronze Sponsor

Era Group

Bronze Sponsor

Hermaksan Makina

Bronze Sponsor

Kocaer Steel

Bronze Sponsor

MFA Maske

Bronze Sponsor

Özer Band

Bronze Sponsor

Polyakeynez

Bronze Sponsor

Pullukçu

Bronze Sponsor

Yeniköy Kemerköy

Routing Boards Sponsor

Coalshastra

International Partner

Madencilik Türkiye

Main Media Partner

SAYIN SEKTÖR TEMSİLCİSİ

Bilindiği üzere, son günlerde enerjide dışa bağımlılığın artması, artan kömür ithalatı nedeni ile cari açığın olumsuz etkilenmesi, hammadde arz güvenliğindeki risk, istihdam ihtiyacı ve yaratacağı katma değer nedeni ile kömürün önemi artmıştır. Diğer yandan iş kazaları ve çevresel faktörler de kamu oyunda kömür için olumsuz bir algı yaratılmasına sebep olmuştur. Bu konudaki sosyal ihtiyaç nedeni ile yerli kömür üreticileri ve yerli kömüre dayalı termik santral yatırımcıları bir araya gelerek Ocak 2015 de Kömür Üreticileri Derneği’ni kurmuşlardır.

Amacımız, ülkemiz kömür madenciliğini geliştirmek, yerli sanayinin gelişmesine öncülük etmek, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili önlemler ve ortak çözümler geliştirmek, çevre konusunda ortaya çıkan olumsuz algıyı düzeltmek, kamu ve üçüncü şahıslar nezdinde sektörü temsil etmektir. Kurulduğu günden bu yana, kömür madenciliği ve yerli kömüre dayalı termik santrallere verilen desteklerde kamunun tek muhatabı olarak, üretilen veriler, hazırlanan etki analizleri ve raporlarda Derneğimizin katkısı büyüktür. Derneğimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği ile 18-19 Mayıs 2017 tarihlerinde yüksek bir katılım ile Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi ve Sergisi’nin ilkini başarı ile gerçekleştirmiştir.

Derneğimiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği ile, 10-11 Nisan 2018’de iki gün olarak yapmayı planladığımız “II. Uluslararası Temiz Kömür Zirvesi ve Sergisi”, yerli kömür madenciliği ve yerli kömür bazlı elektrik üretimi ana konusunda, özel ve kamu olarak, yurt içi ve yurt dışındaki, mühendisleri, danışmanları, üniversite ve AR-GE kuruluşlarını, yatırımcıları, finans kuruluşlarını, madenci ve santral yatırımcılarını bir araya getirecektir.

Derneğimiz üye ve kardeş şirketlerin karar verici temsilcileri, kömür madenciliği ve termik santrallere ürün ve/veya hizmet sunmak isteyen tedarikçiler ile iki gün boyunca yüz yüze görüşmeler için hazır olacaklardır. Sektörün önemli kurumlarından olan şirketinizin de yer alması, Zirvenin amacına ulaşmasında önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

Saygılarımızla,
Kömür Üreticileri Derneği
KÖMÜRDER
Yönetim Kurulu Başkanı
Muzaffer POLAT

2018 IN NUMBERS

National Attendees

International Attendees

Speakers

Sponsors

Exhibitors

min. B2B Matchmaking Meetings

Sessions (720 min.)

squaremeter Exhibition Area

Sign Up

To Our Mailing List

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Venue

Divan Ankara

PULLMAN_ISTANBUL_IMG_0930-1