IV. CLEAN COAL TECHNOLOGIES SUMMIT, 21-22 February, Ankara

Program

20 Ekim 2022, 1.gün

08.00 – 10.00

Kayıt

10.00 – 10.30

Açılış ve Protokol Konuşmaları

Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, KÖMÜRDER Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

10.30 – 11.00

Kahve Arası

11.00 – 13.00

Oturum I: ULUSLARARASI KÖMÜR ENDÜSTRİSİ YAKLAŞIMLARI

Oturum Başkanı: Ayşe Berris Ekinci, Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Çevre Genel Müdürü
Carlos Fernández Alvarez, Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Politikaları Analisti
Paul Baruya, World Coal Association, Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü
Brian Ricketts, Euracoal Genel Sekreteri: Avrupa’da Kömür ve Linyit Birliği Bilgilendirme

13.00 – 14.00

Öğle Yemeği

14.00 – 15.30

Oturum II: TÜRKİYE’DE KÖMÜR ENDÜSTRİSİNE MAKRO BAKIŞ

Oturum Başkanı: Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Kazım Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü: “Koklaşabilir- Yarı koklaşabilir Özelliklere Sahip Zonguldak Havzasının Mevcut Durumu, Gelecek Yıllara İlişkin Üretim Potansiyeli ve Paris İklim Anlaşması”
Ertuğrul Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Termik Santraller Grup Başkanı: Türkiye’de Kömür Üretimi ve Tüketiminde Son Yıllarda Meydana Gelen Değişim ve Gelişmeler
Ramazan Yön, Demir Export A.Ş. Genel Müdürü: “Türkiye’de Sanayi ve Kömür İlişkisi”
İbrahim Halil Kırşan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı: Piyasa Değerlendirmesi Arz, Talep ve Fiyatlar

15.30 – 15.45

Kahve Arası

15.45 – 17.00

Oturum III: ÜLKEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİNE VE KÖMÜR YAKITLI TERMİK SANTRALLERİN KURULUM VE İŞLETİLMESİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMALAR

Oturum Başkanı: Dr. İzzet Alagöz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretm A.Ş. Genel Müdürü
Mete Bülgün, Emba Elektrik Üretim A.Ş. CEO, Yönetim Kurulu Üyesi, “Temiz Kömür Teknolojilerinin Dünyadaki Stratejik Önemi”
Mete Uğur Eroğlu, Hidro-Gen Enerji, İcra Kurulu Üyesi
Batuhan Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi

21 Ekim 2022, 2.gün

08.30 – 10.00

Kayıt ve Kahve Arası

10.00 – 12.00

Oturum IV: KÖMÜR, SANTRAL VE MADENCİLİĞİN FİNANSMANI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Üner Çolak, İTÜ
Korkut Öztürkmen, Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Başkan Yardımcısı
Şennur Gökçe Baran, Kredi Garanti Fonu Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölüm Müdürü: “KGF Faaliyetleri ve Kefalet Uygulamaları”

Yasin Ekmen, İstanbul Tahkim Merkezi Genel Sekreteri
Dr. Sırrı Uyanık, İsken Enerji Genel Müdürü, “Dünya Enerji ve Kömür Piyasalarındaki Son Gelişmeler ve Uzun Dönemde Etkileri”

12.00 – 13.00

Öğle Yemeği

13.00 – 14.30

Oturum V: TÜRKİYE’DE MADENCİLİK VE ÖRNEK UYGULAMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakan Yardımcısı
Cevat Genç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü: “Madenciliğin Yasal Çerçevesi Dünya ve Türkiye”
Muhammet Kamil Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı: “Kömür Madenciliğine İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Bakış ve Sektörde İSGGM Faaliyetleri”
Leman Çetiner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı: “Madencilik ve Döngüsel Ekonomi Süreci”

14.30 – 15.00

Kahve Arası

15.00 – 17.30

Oturum VI: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ORTAMINDA KÖMÜR ENDÜSTRİSİ VE TEMİZ KÖMÜR

Oturum Başkanı: Arzu Hatice Atik, Hidro-Gen Enerji, Strateji ve Planlama Direktörü
Mehrali Ecer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü: “İklim Değişikliği ve Kömür”
Dr. Andrew Minchener Obe – Uluslararası Enerji Ajansı Temiz Kömür Merkezi Genel Müdürü
Prof. Dr. İskender Gökalp, ODTÜ: “Linyit Gazlaştırmasında Yeni Yaklaşımlar”
Dr.Ufuk Kayahan, TÜBİTAK MAM, Temiz Enerji Teknolojileri Araştırma Grup Lideri: “Temiz Kömür Teknolojilerine Yönelik Proses Mühendislik Uygulamaları”

Venue

Divan Ankara

PULLMAN_ISTANBUL_IMG_0930-1