IV. TEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ, 24-25 Nisan, Ankara

Kömürde çevre yatırımları için son tarih 2019 – Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Polat: – “Emisyon sınır değerlerine uyum sağlamak için sektör temsilcilerimizin çevre yatırımlarını 2019 sonuna kadar gerçekleştirmeleri gerekecek”

– “Çevre bilincinin gelişmesi, emisyon sınırlamaları ve yeni teknolojik gelişmelerle santraller çevreye duyarlı hale geldi”

– “Daha az emisyon ve atık ile ton başına daha verimli üretim imkanı sunuluyor” 

– Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat, kömür sektöründe çevre duyarlılığının giderek önem kazandığını belirterek, sektör temsilcilerinin çevre yatırımlarını 2019’un sonuna kadar tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

Polat, İstanbul’da yarın başlayacak Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi öncesinde, sektördeki son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Kömür kullanımında çevreye zarar vermeden üretim yapmanın hayati önem taşıdığına dikkati çeken Polat, emisyon ve atıkları azaltarak birim ton başına elde edilecek enerji miktarını artırmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Polat, son dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü gibi ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarının enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalara hız verdiğini kaydetti.

“Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında temiz kömür teknolojilerinin öne çıkmaya başladığını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

“Türkiye’de üretilen linyit ve taş kömürü yerli ve ana yakıt kaynağımız. Mevcut politika yerli üretimi önceliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Maden Atıkları Yönetmeliği’nde yaptığı düzenlemele ile de madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması, zenginleştirilmesi veya depolanmasından atıkların bertarafına kadar her aşamada çevre ve insan sağlığına zarar verilmeyecek. Ayrıca ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında emisyon sınır değerlerine uyum sağlamak için sektör temsilcilerimizin çevre yatırımlarını 2019 sonuna kadar gerçekleştirmeleri gerekecek.”

– Kömürle ilgili olumsuz algı kırılıyor

Kömüre dayalı elektrik üretiminin çevresel etkileri konusunda bugüne kadar kamuoyunda olumsuz bir önyargı olduğunu belirten Polat, “Çevre bilincinin gelişmesi, emisyon sınırlamaları ve yeni teknolojik gelişmelerle santraller çevreye duyarlı hale geldi. Daha az emisyon ve atık ile ton başına daha verimli üretim imkanı sunuluyor. Kömürle ilgili olumsuz algı kırılıyor.” ifadesini kullandı.

Polat, kömürde karbondioksit salımını düşürmek için yeni çalışmalar yapıldığını ve kömür yakılmadan önce sera gazının atmosfere girmesini önleyecek teknolojilerin tercih edilmeye başlandığını kaydetti.

Kömürün diğer enerji kaynaklarına göre daha avantajlı olduğunun altını çizen Polat, şunları söyledi:

“Hidroelektrik santrallerinde su gelirlerinin düzensiz olması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yüklerinin stabil olmaması, nükleer santral yapımının uzun sürmesi ve yüksek talep artışı gibi etkenler piyasada bu durumları dengeleyecek santrallere ihtiyacı artırıyor. Linyit ve taş kömürü santralleri bunlara cevap verebilecek teknik özelliğe sahip. Özel sektör elinde bulunan linyit ve taş kömürü sahalarının alım garantilerinden yararlanarak üretime devam etmesi değerlendirilmeli. Diğer taraftan bu santrallerin ithal kömür ve doğalgaz santrallerinin aksine çeşitli bölgelere dağılmış olması sistemin stabilitesi ve arz güvenliği açısından çok önemli.”

Haberin Bağlantıları:

Zirve Yeri

Divan Ankara

PULLMAN_ISTANBUL_IMG_0930-1