IV. TEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ, 24-25 Nisan, Ankara

2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 10-11 Nisan tarihlerinde İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen, teknik programı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından oluşturulup yürütülen 2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 10-11 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Zirve kömür madenciliği ve santral teknolojilerindeki küresel, bölgesel ve ulusal en son gelişmeleri, kömür gazlaştırma ve alternatif ürünler elde etme, kömür santrallerinin rehabilitasyonu, finansman, çevre mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği gibi kömür sektörünün tüm ana konularını gündeme taşıdı.

4 ULUSLARARASI ORGANİZASYON VE 4 KITADAN 13 ÜLKE KATILDI

Teknik Program Sorumlusu Mücella Ersoy’un program tanıtımının ardından, etkinliğin ev sahipliğini yapan KÖMÜRDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli Zirve’nin açılışını yaptı. TKİ Genel Müdürü Sayın Ömer Bayrak’ın ilk oturuma ve TTK Genel Müdürü Sayın Kazım Eroğlu’nun kapanış oturumuna Başkanlık ederek aktif katılım sağladıkları Zirve’ye; kamu, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversite ve özel sektörden yaklaşık 750 temsilci katıldı. 200 firmanın stand ve delegeyle yer aldığı, 3 ana konuşma ile 6 oturum yapılan Zirve’de, ülkemizden ve dünyanın önde gelen kömür üretici ve santral şirketleri ile uluslararası kuruluşlardan davet edilen konunun en üst düzey uzmanlarından 37 konuşmacı temiz kömür teknolojilerini tartıştı.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), UEA Temiz Kömür Merkezi, Avrupa Kömür ve Linyit Birliği, ABD, Çin, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Fransa, Almanya, Güney Kore, Afrika ve Polonya’dan konuşmacı ve katılımcıların geldiği Zirve, dört kıtayı buluşturdu.

ZİRVE’DE ÖNE ÇIKANLAR

Zirve’de; kömürün öneminin uzun vadede de devam edeceği, temiz kömür teknolojileriyle kömürün daha temiz hatta yeşil yakıt olarak kullanılmasının mümkün olduğu, yüzde 1’lik verimlilik iyileştirmesi ile yüzde 2,5 CO2 emisyonu azaltılabildiği, diğer çevre kirletici SO2, NOX, toz emisyonların ispatlanmış teknolojiler ile yüzde 99’lar seviyesinde önlenebildiği aktarıldı. Kömürün gazlaştırılıp temizlenerek çevre dostu elektrik, kimyasallar üretilmesi veya doğrudan doğal gaz ikamesi olarak kullanılması olanaklarının kömürün geleceğinde önemli olduğu da tartışıldı. Kömür ile yenilenebilir enerji kaynaklarının birbirinin rakibi değil, birlikte kullanımına yönelik esneklik mekanizmalarının önem kazandığı belirtildi. Kömürün geleceğinde temiz kömür santral yatırımlarına finansman desteğinin rolü, rehabilitasyon yoluyla mevcut santrallerin çevreye daha duyarlı hale getirmenin teknolojik imkanlarının var olduğu konuları da öne çıkan başlıklardan oldu.

Haberin Bağlantıları:

Zirve Yeri

Divan Ankara

PULLMAN_ISTANBUL_IMG_0930-1