IV. TEMİZ KÖMÜR TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ, 24-25 Nisan, Ankara

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Soma Holding’e ait maden sahalarının devir ilanını verdi

Soma Katliamı’nın olduğu ocağın da içinde yer aldığı Soma Holding’e ait maden sahalarının devri ile ilgili Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ilan verdi.

“Maden kömür sahasının ruhsat devri yapılacaktır” başlıklı ilan şöyle:

1) Hukuku Kurumumuz uhdesinde bulunan aşağıda ili, ilçesi, mevkii, ruhsat numarası, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı maden kömür sahamızın ruhsat devri yapılacaktır.

2) Dosya bedeli Ankara’daki TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığına yatırıldıktan sonra, Satınalma Daire Başkanlığı 1108 nolu odaya dilekçe ile müracaat edilmek suretiyle temin edilebilir.

3) İsteklilerin, teklif mektubunu kapalı zarfla 15.05.2018 tarihi saat 14.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Şefliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4) Teklif zarfları yukarıda belirtilen gün ve saatte Genel Müdürlüğümüz ihale komisyonunda (2.kat toplantı salonu) açılacaktır.

5) Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz.

6) Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır. Kurumumuz 28864 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kendi mevzuatına göre yapacaktır.

“Sözleşmeyi neden tasfiye ediyorsunuz?”
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Enerji Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Zafer Benli’nin Temiz Kömür Teknolojileri zirvesinde bu yıl en az beş kömür ve linyit madenini, ruhsat devri suretiyle işletme hakkının verilmesi yöntemini kullanarak ihale etmeyi amaçladığını söylemesi üzerine bir açıklama yapmıştı.

Bakanlık temsilcisinin “Armutçuk‘un ardından ihaleye çıkacak ikinci sahanın, şu anda Soma Kömür İşletmeleri AŞ ile sözleşme altında olan saha olduğu, ancak bu sözleşmenin tasfiye edilerek sahanın ruhsat devri yöntemiyle ihale edileceği”ni hatırlatılan açıklamada bu cümleye özellikle dikkat çekildi:

Bu cümlede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) yanlış yaptığını gizli olarak itiraf etmektedir. Çünkü bahsettiği tasfiye edilecek sözleşme aslında daha önce rödevans yolu ile yapmış oldukları özelleştirme uygulamasıdır. Ancak ETKB; “bu özelleştirme ile yanlış yaptık” deme cesaretini gösterememekte, yanlışı gizleyerek sadece sözleşmeyi tasfiye edeceklerini belirtmektedir. Haklı olarak sormak istiyoruz: Sözleşmeyi neden tasfiye ediyorsunuz? Bunun gerekçelerini kamuoyuna açıklamayacak mısınız?

Haberin Bağlantıları:

Zirve Yeri

Divan Ankara

PULLMAN_ISTANBUL_IMG_0930-1